Bankacılık Ve Finans Hukuku

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

Ticari hayat, globalleşen dünyanın etkilerini yakından hissetmektedir. Günümüzde büyüme, yeni pazarlar keşfetme, rakip ve ortakları tanıma, birleşme ve devralma gibi işlemler ticari hayatın önemli noktalarını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, ticari şirketlerin kuruluş aşamasından itibaren gelişen ve değişen ekonomiye sürekli uyarlanarak, belli bir plan doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle şirketlerin iş hacminin genişletilmesi, halka arzı ve benzeri durumlarda, önleyici tedbir amaçlı olarak sıklıkla hukuki ve finansal danışmanlık ön plana çıkmaktadır.

AF Hukuk ; ulusal ve uluslararası müvekkil firmalara, regüle edici kurumlara ilişkin mevzuat ışığında alım-satım işlemleri, birleşme, devralma ve nevi değişikliği işlemleri, mali planlama, rekabet ve risk analizi, uluslararası ve yerel finans kuruluşlarından fon sağlama ile serbest bölgelerde faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve kuruluş sonrasında işleyiş konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

AF Hukuk Bürosu olarak kurumsal finansman, proje finansmanı, finansal kiralama, finans kurumlarının kuruluşu ve işleyişi, uluslararası banka ve finans kurumlarının Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar konularında hukuki danışmanlık verilmektedir. Ayrıca şirketlerin kredi temini sırasında bankalar ve finans kurumları nezdinde temsil edilmeleri, her türlü yatırım ve projelerde şirketlerin inceleme ve değerlendirmelerinin yapılması, sonrasında edinilen kredi ve borçlanmalarından oluşan her türlü uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yolu ile çözümü, off-shore yatırımlar, halka arz konularında danışmanlık ve problem çözümü olmak üzere bankacılık ve finans hukuku alanına giren tüm konularda hizmet vermekteyiz. Bu alanda çalışan avukat kadromuzun yanı sıra bankacılık ve finans konularında çalışan sektör temsilcileri, danışmalar ve diğer destek kadrolarımız da bankacılık ve finans hukuku alanında danışmanlığa ihtiyaç duyan müvekkillerimize bütünleyici ve kuşatan bir hizmet sağlamaktadır.