İcra Ve İflas Hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

AF Hukuk İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Türk ve yabancı gerçek kişi ve şirketlere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarına tahsili ile en çabuk ,en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmaları için gerekli tüm hukuki işlemleri ivedilikle uygulamaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

AF Hukuk tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:
• Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
• Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
• İflas Erteleme
• Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi