Uluslararası Ticaret Ve Gümrük Hukuku

ULUSLARARASI TİCARET VE GÜMRÜK HUKUKU

Uluslararası Ticaret Hukuku, ticaret hukukunun uluslararası piyasadaki görünümü olup, farklı ülkelerde bulunan ticaret şirketleri arasındaki ticari iş veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının tamamını ifade eder. Gümrük hukuku ise; eşya ve malların bir ülke sınırları içerisine giriş çıkışının takibi ve kontrolü amacıyla oluşturulmuş bir hukuk dalı olup, gümrük konusu malların devlet tarafından denetlenmesi hususunda ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulan hukuk dalıdır.

Günümüzde uluslararası ticari ilişkilerin artmasıyla, Uluslararası Ticaret Hukuku ile Gümrük Hukuku önemli bir boyut kazanmıştır. Ticaretin uluslararası boyut kazanması ile ticaretin tarafları da yerel olmaktan çıkmış ve uluslararası aktörler haline gelmiş bulunmaktadır. Artık gelinen dünyada her ülkenin ticareti uluslararası bir kimlik de kazanmıştır. Uluslararası Ticaret ve Gümrük Uyuşmazlıkları da küresel ve global düzeyde teknoloji ve lojistik sektörünün gelişmesiyle birlikte artan ithalat ve ihracat faaliyetleri neticesinde çoğalmış; işin uzmanlarınca takip edilmesi gereken bir hukuk dalı haline gelmiştir.

Gerek uluslararası ticaret, tahkim ve gümrük alanlarına ait hukuki teamüllerin, kuralların ve mevzuatlarının sürekli, hızla değişerek gelişmesi ve iç içe geçmiş olması, gerekse de bu hızlı değişim ve gelişimlerin aynı zamanda aktörler için çok ciddi riskleri beraberinde getirmesi nedenleri ile söz konusu ilişkilerin hukuki boyutunu ele alacak ve tacirleri global arenada iyi bir şekilde rasyonel olarak temsil edebilecek ve risklerini azaltacak avukatların da Uluslararası Ticaret Hukuku alanında kendilerini iyi yetiştirmiş ve konularında bilgi ve deneyime sahip olmalarını gerekmektedir.

Müvekkillerini ulusal ve uluslararası arenada en iyi bir şekilde temsil etmek isteyen AF Hukuk Bürosu avukatları; Uluslararası Ticaret Hukuku ve Gümrük Hukuku alanında kendini geliştirmiş ve gerekli bilgi birikimi elde etmiş uzman avukat kadro ile birlikte uluslararası ticaret, İthalat ve ihracat ve Gümrük Hukuku konu ve işlemlerinde müvekkillerine hizmet vermekten mutluluk duyar.