Basın Ve Medya Hukuku

BASIN ve MEDYA HUKUKU

AF Hukuk müvekkillerine Basın ve Medya Hukuku alanında ilgili mevzuat uyarınca danışmanlık hizmeti, Basın ve Medya kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların takibi ve çözümü konularında birçok hizmet vermektedir.

AF Hukuk tarafından basın ve medya alanında sunulan hizmetlerden bazıları:
• Medya şirketi kurulumu
• Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı
• Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat)
• Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi
• Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi
• Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde hukuki prosedürlerin yürütülmesi
• Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması