Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER HUKUKU

AF Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Deneyimli ekibimiz, zorunlu şirket formalitelerinin tamamlanması amacıyla, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri, ana sözleşme tadilleri gibi olağan şirket işlemleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Büromuz tarafından, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere, her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, tadil edilmesi, incelenmesi, müzakere edilmesi, nihai hale getirilmesi ve uygulanması aşamalarında hukuki destek sağlanmaktadır.

Ekibimiz, şirket oluşumlarının sona erdirilmesi aşamalarında da tasfiye, iflas, iflasın ertelenmesi, teknik iflas konularında görüş verilmesi ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

AF Hukuk tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
• Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
• Sermaye artırımları/indirimleri
• Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
• Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
• İrtibat bürolarının kurulması
• Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
• Hukuki durum tespit raporlaması