Enerji Hukuku

ENERJİ HUKUKU

Türkiye'nin güncel ve uzun vadeli enerji politikası gereği yerli kaynakların artırılması ve tasarrufla birlikte dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmekte, mevcut yerli kaynakların üretim yatırımlarına dönüştürülmesi ve yeni kaynakların araştırılması amaçlanmaktadır. Aynı şekilde, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla su, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyo yakıta dayalı yatırımlar teşvik edilerek 2023 yılına kadar daha yüksek yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşılarak, teknolojik ve endüstriyel kalkınmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, enerji ve doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki hizmetler sunmaktayız. Sürekli gelişim ve değişim gösteren bu sektörde birçok farklı projelerde yer almakla birlikte bilhassa yenilenebilir enerji, madencilik, petrol, gaz ve elektrik konularında aktif olarak rol almaktayız.

Türkiye geçtiğimiz on yılda rekabetçi bir yapı içinde dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Ülkede enerji talebi artış göstererek devam etmektedir. Bu talebin 2023 yılına kadar da yaklaşık % 6 artacağı tahmin edilmekte olup toplam yatırım miktarının yaklaşık 110 milyar ABD Doları olması beklenmektedir. Bu doğrultuda sektörel bilgi ve deneyimlerimizle sizlere destek olmak ve öngörülen başarıların da üstüne çıkabilmek için AF Hukuk Bürosu olarak en önemli görevlerden biri olan hukuki hizmet ve danışmanlık konusunda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız.